Allan Christensen

1940 - Sarpsborg - Norge født

Apartado De Correos Nr.392

San Miguel de Salinas

03193  Alc.

Spain 

Phone

0034 965 720 959

 

Mobile  

0034 693 792 426

 

 

allan@allan-art.com

e-mail

 

innkjøpt av

G. C. Rieber Eiendom AS

Statoil Kunstsamlinger

Stream-Nest, Osa i Hardanger

Haugesund Billedgalleri

Akvariet i Bergen

Andre private samlere i Norge - Danmark - Frankrike

offentlig og privat støtte

Norsk Kulturråd

Kulturdepartementet

Norske Billedkunstnere

KIK, Rogaland Kunstsenter

Bergen Kommune

Hordaland Fylkeskommune

Brandstrups Minnefond

O. Kavli og Knut Kavlis Almennytttige Fond

Rieber Eiendom AS

Andre private firma i Norge og Danmark

til toppen