Bergens Tidende 8. april 2000

Charlottenborg Udstillingsbygning
Den Gyldne

Arvesynden skal brennes

av Sissel Hamre Dagsland

Selve arvesynden skal brennes på Charlottenborg plass i København, 4.mai. Det er Allan Christensen fra Bergen som sender sin skulptur "Engels Byrde" i flammene den dagen. Det vil si, skulpturen skal ikke brennes helt opp. Den skal hentes ut fra utstillingen "Den Gyldne" i Charlottenborg for å forkulles og bearbeides. Så skal restene legges i en sarkofag og settes inn i utstillingen igjen. Ufarliggjort, forhåpentlig. Skulpturen er hard og røff og aggressiv, i slekt med tidligere Allan Christensen-skulpturer som har handlet om uhygge og brutalitet. Når han nå viser den på "Den Gyldne", hvor han er med for tredje gang, blir den omgitt av mildere engleskikkelser, som han kaller voktere.

Storprosjekt om engler
Disse englene har vokst frem i kjempeformat i Christensens verksted i Damsgårdsgaten. Mye tid, tankevirksomhet og hardt arbeid er gått med til å perfeksjonere dem, som en del av et større skulpturprosjekt. Skulpturen "Engels Byrde" er arvesynden som englene har båret med seg ned til oss mennesker på jorden. I over to tusen år er vi blitt fortalt at vi som mennesker ikke har noen verdi i oss selv. Vi er syndere, vi er tapere. Frelsen skal vi finne utenfor oss selv. Ved å brenne "Engels Byrde"(synden fra himmelen) brenner jeg bildet av den guden som menneskene har skapt for å utøve makt over andre mennesker. Et menneskeskapt bilde som dyrker frykt, underkastelse, hykleri, sier Allan Christensen. Nå skal vokterenglende hans vokte over restene av det onde som blir gravlagt i den nye skulpturen "sarkofag", med restene av den brente englebyrden. Så skal disse englene vente på den endelige og siste skulpturen i Allan Christensens store prosjekt, "Paktens Ark". Den skal være symbolet på vennskap mellom mennesker. Utstillingen "Den Gyldne" varer i år fra 29.april til 21.mai.[

til utstilling
til omtaler
til toppen

 

 
 

 

[arbeider]   [essay]   [omtaler]   [utstillinger]   [performance]   [info]   [lenker]   [home]   [e-mail]

2001-2006 © Allan Christensen
WebDesign: DigiForm
e-mail