Berlingske Tidende 29. april 2000

Charlottenborg Udstillingsbygning
Den Gyldne

Kunst med åndedræt

av Eva Phol

Sammenslutningen Den Gyldne på Charlottenborg viser nordisk glød og styrke, og der er sammenhæng, understreget af velvalgte gæsteudstillere - værd at se på.Menneskeskikkelser, naturbaserede visioner og skælvende tænder anbragt på klaverstrænge. Man mærker naturens og poesiens åndedræt på kunstnersammenslutningen Den Gyldnes tiende udstilling på Charlottenborg. Det er ikke blid lyrikk på alle hylder. Flere steder støder man på en opløftende vekselvirkning mellem det meditative og det dramatiske. Mennesket i sentrum i en række værker - krop og ånd folder sig ud. Her er puls. Men er der mulig at indkredse det særlig nordiske, tænker man her over for værker av Den Gyldnes egne medlemmer samt danske og nordiske gæster. Landskabernes lys og fokuseringen på det menneskelige melder sig som umiddelbare svar. Men også roen i en rekke af verkerne. Den ro - som ikke har med distanse at gøre - rummer en tone, man kan kalde nordisk.

Dynamisk og truende er den norske kunstner Allan Christensens dominerende skulpturer. Og der kommer mer action, når Allan Christensen 4. mai brænder "Engels Byrde" i Charlottenborgs gård. Den forkullede skulptur vil blive indlagt i skulpturen "Sarkofag".[

til utstilling
til omtaler
til toppen

 

 
 

 

[arbeider]   [essay]   [omtaler]   [utstillinger]   [performance]   [info]   [lenker]   [home]   [e-mail]

2001-2006 © Allan Christensen
WebDesign: DigiForm
e-mail